Tấm ảnh gia đình

Tấm ảnh gia đình

08:10 09/01/2022 0

Tôi còn nhớ, ngày vào thành phố học đại học, ba đưa cho tôi một tấm ảnh nhỏ chụp cả gia đình.