Xây dựng trái phép tại Khu kinh tế Nghi Sơn

Xây dựng trái phép tại Khu kinh tế Nghi Sơn

0
UBND H.Tĩnh Gia (Thanh Hóa) tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trong phạm vi quy hoạch Khu kinh tế Nghi Sơn.