Từ khóa

vi thong

Sắp xếp theo:

Không chỉ là luật pháp

Không chỉ là luật pháp

Luật Đấu thầu sửa đổi (có hiệu lực từ 1.7.2014) gánh trên mình nó nhiều kỳ vọng như thoát khỏi “bẫy” thầu giá...
0 Bình luận
Xem thêm