Miếu Bà Chúa xứ núi Sam luôn thu hút đông đảo khách du lịch /// Ảnh: Thanh Dũng

Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2018

0
Ngày 5.6, Ban Quản trị lăng miếu Núi Sam, Trung tâm văn hóa TP.Châu Đốc (TP.Châu Đốc, An Giang) tổ chức lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam từ đỉnh núi Sam xuống chân núi, chính thức bắt đầu cho lễ hội cấp quốc gia vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2018 tại Châu Đốc.