Nộp thuế bằng... xi măng

Nộp thuế bằng... xi măng

03:25 03/11/2012 0

UBND tỉnh Bình Phước đã làm việc với Nhà máy xi măng Bình Phước (thuộc Công ty CP Vicem Hà Tiên) và đưa ra giải pháp nhà máy sẽ nộp thuế bằng xi măng.