YouTube cho iOS được làm mới nhằm đáp ứng yêu cầu quyền riêng tư mới của Apple  /// Ảnh: Reuters

Google làm mới YouTube cho iOS

0
Google vừa cập nhật ứng dụng YouTube dành cho iOS, bản sửa đổi đầu tiên kể từ khi Apple bắt đầu yêu cầu các nhà phát triển tiết lộ thông tin liên quan đến quyền riêng tư của người dùng và xử lý dữ liệu.