/// Ảnh: Thái Trọng
 /// Ảnh: Thái Trọng
 /// Ảnh: Thái Trọng
 /// Ảnh: Thái Trọng
 /// Ảnh: Thái Trọng
Van Dijk - người khép lại "Kỷ nguyên Messi & Ronaldo"
Năm 2019 đại thành công của Liverpool