Bình luận

User
Gửi bình luận
Hoàng

Hoàng

Không đúng đâu, Nay Uy sau khi đảng cánh hữu lên cầm quyền thì nạn thất nghiệp tăng cao. Kinh tẽ thì đi xuống nhà cửa ở thủ đô lên giá khủng khiếp. Đời sống như vậy chắc chắn lả tác động lớn đến một bộ phận không nhỏ trong xã hội thì sao gọi là hạnh phúc nhất thế giới. Theo tôi đây lả một nhận xét phiển diện

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Xem thêm