Sau tất cả, Yaya Trương Nhi nhắn gửi 'đừng nên yêu quá lâu'