Hai cử nhân bỏ việc lương ngàn đô đi bán gỏi ốc
Không khó để làm món Pad Thái trứ danh của xứ chùa vàng
 /// Nhật Diễm