Món ngon

 /// Thái Trọng
 /// Thái Trọng
Khổ qua nhồi thịt, món ngon giúp tăng sức đề kháng tự làm ở nhà thời cách ly xã hội
 /// Ảnh: Thái Trọng