[FLYCAM] Kinh thành Huế trước cuộc di dời 1,5 vạn người

1 Thanh Niên Online
Khu vực I, di tích kinh thành Huế. Có khoảng 4.200 hộ với khoảng 1,5 vạn người dân đang sinh sống trên khu vực di tích.
Cuộc sống tạm bợ của người dân đã trải qua hàng thập kỷ, gây mất mỹ quan di tích.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Trang

Trang

Bao nhiêu thế hệ đã song vòng vòng trong kinh thành Huế, trong đó có ông ngoại tôi hồi xưa làm nghệ nhân chạm khắc trong kinh thành. Giờ di dời buồn ghê hỉ!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Xem thêm

LogOnce');