Bầu cử Mỹ 2020: Tổng thống Trump còn cách cơ hội tái đắc cử bao nhiêu bang chiến địa?

3 Thanh Niên Online
Việc kiểm đếm phiếu bầu tại một số bang chiến địa trong kỳ bầu cử Mỹ 2020 có thể mất đến vài ngày. Sau đây là một ước tính về số phiếu còn chưa được kiểm đếm xong, do báo New York Times đưa ra.

Arizona

Tiểu bang này dự kiến đếm hết phiếu trong hôm 4.11.
- Ứng cử viên Joe Biden đang dẫn trước 5 điểm
- Tỷ lệ phiếu phổ thông đã kiểm: 82%
- Số phiếu đại cử tri: 11
Bầu cử Mỹ 2020: Tổng thống Trump còn cách cơ hội tái đắc cử bao nhiêu bang chiến địa? - ảnh 1
- Khoảng 2,6 triệu phiếu đã được đếm xong tại Arizona. Ứng cử viên Joe Biden đang dẫn trước với khoảng cách khoảng 130.000 phiếu.
- Phỏng đoán: có thể còn khoảng 580.000 phiếu chưa đếm tại Arizona.

Georgia

Giới chức tiểu bang nói có thể mất vài ngày để quét hình và đếm hết mọi phiếu bầu gửi qua thư, nhưng lãnh đạo tiểu bang nói kết quả có thể được công bố vào ngày 4.11.
- Ứng cử viên Donald Trump đang dẫn trước 2 điểm
- Tỷ lệ phiếu phổ thông đã kiểm: 92%
Bầu cử Mỹ 2020: Tổng thống Trump còn cách cơ hội tái đắc cử bao nhiêu bang chiến địa? - ảnh 2
- Số phiếu đại cử tri: 16
- Khoảng 2,6 triệu phiếu đã được đếm xong tại Georgia. Ứng cử viên Donald Trump đang dẫn trước với khoảng cách khoảng 100.000 phiếu
- Phỏng đoán: có thể còn khoảng 410.000 phiếu chưa đếm tại Georgia

Michigan

Số phiếu bầu qua thư còn lại dự kiến sẽ có lợi cho đảng Dân chủ. Hôm 3.11, lãnh đạo tiểu bang nói sẽ có "hình dung rõ ràng, nếu không nói là chung cuộc" về kết quả vào tối 4.11.
- Ứng cử viên Donald Trump đang dẫn trước 1,4 điểm
- Tỷ lệ phiếu phổ thông đã kiểm: 83%
Bầu cử Mỹ 2020: Tổng thống Trump còn cách cơ hội tái đắc cử bao nhiêu bang chiến địa? - ảnh 3
- Số phiếu đại cử tri: 16
- Khoảng 4,7 triệu phiếu đã được đếm xong tại Michigan. Ứng cử viên Donald Trump đang dẫn trước với khoảng cách khoảng 65.000 phiếu.
- Phỏng đoán: có thể còn khoảng 970.000 phiếu chưa đếm tại Michigan.

Bắc Carolina

Phiếu bầu qua thư có đóng dấu ngày gửi trước ngày 3.11 được nhận cho đến ngày 12.11.
- Ứng cử viên Donald Trump đang dẫn trước 1,4 điểm.
- Tỷ lệ phiếu phổ thông đã kiểm: 95%
Bầu cử Mỹ 2020: Tổng thống Trump còn cách cơ hội tái đắc cử bao nhiêu bang chiến địa? - ảnh 4
- Số phiếu đại cử tri: 15
- Khoảng 5,5 triệu phiếu đã được đếm xong tại Bắc Carolina. Ứng cử viên Donald Trump đang dẫn trước với khoảng cách khoảng 77.000 phiếu.
- Phỏng đoán: có thể còn khoảng 290.000 phiếu chưa đếm tại Bắc Carolina.

Pennsylvania

Số phiếu bầu qua thư còn lại dự kiến sẽ có lợi cho đảng Dân chủ. Giới chức tiểu bang nói họ dự kiến đa số phiếu bầu sẽ được đếm xong trước ngày 6.11.
- Ứng cử viên Donald Trump đang dẫn trước 11 điểm.
- Tỷ lệ phiếu phổ thông đã kiểm: 75%.
Bầu cử Mỹ 2020: Tổng thống Trump còn cách cơ hội tái đắc cử bao nhiêu bang chiến địa? - ảnh 5
- Số phiếu đại cử tri: 20
- Khoảng 5,4 triệu phiếu đã được đếm xong tại Pennsylvania. Ứng cử viên Donald Trump đang dẫn trước với khoảng cách khoảng 620.000 phiếu.
- Phỏng đoán: có thể còn khoảng 1,8 triệu phiếu chưa đếm tại Pennsylvania.

Wisconsin

Phiếu bầu khiếm diện dự kiến được đếm trong sáng 4.11.
- Ứng cử viên Joe Biden đang dẫn trước 0,2 điểm
- Tỷ lệ phiếu phổ thông đã kiểm: 89%
- Số phiếu đại cử tri: 10
Bầu cử Mỹ 2020: Tổng thống Trump còn cách cơ hội tái đắc cử bao nhiêu bang chiến địa? - ảnh 6
- Khoảng 3,2 triệu phiếu đã được đếm xong tại Wisconsin. Ứng cử viên Donald Trump đang dẫn trước với khoảng cách khoảng 7.000 phiếu
- Phỏng đoán: có thể còn khoảng 400.000 phiếu chưa đếm tại Wisconsin.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Thắng Hồ

Thắng Hồ

Tôi thích ông trump hơn
Hoang Long Van

Hoang Long Van

Căng thẳng quá, nhưng chỉ mong Trump đắc cử...
Lê Vẽ

Lê Vẽ

I like Trump

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Xem thêm