Thế giới

Chợ bán gia súc hiến tế buồn vì Covid-19