Thế giới

Dịch Covid-19 'lan rộng bất thường' ở Mỹ