Thể thao

Quang Hải nén đau vào sân nhưng Hà Nội vẫn bị SLNA đánh bại