HLV Trần Minh Chiến có 3 điểm trên sân nhà Bình Dương