Khách sạn bỏ hoang 30 năm gây rùng rợn ở vùng biển thơ mộng
Gần 30 năm bánh canh cua cực ngon chợ Bàn Cờ
Người 30 năm sửa dương cầm
Cựu binh Gạc Ma tưởng nhớ đồng đội đã nằm xuống
Phá lấu Bà Ngoại hẻm 96 Phan Đình Phùng
Ông lão bán bánh bò với lời thề không bán nghề