Ngày này năm ấy (30.4): Giữ lời hứa, BLV nước Anh ăn một cái mũ