Điều tra vụ 4 người bị điện giật chết khi thi công cột viễn thông