Prora - Giấc mơ của Hitler và lời hứa không thành của Đức Quốc xã