Klopp: "Có hơn 500.000 cách để thắng trận"
Pochettino: “Tottenham chọn tôi chẳng phải vì tôi…đẹp trai”