Bản tin quốc tế ngày 16.12: Ông Putin can dự vào tấn công mạng trong kỳ bầu cử Mỹ?