Xe dừa tắc giải khát đông khách gần 20 năm
Mì quảng tươi Bà Láng - nửa thế kỷ ăn tới đâu tráng bánh tới đó
Ngư dân vào bếp thi tài nấu món ngon
50 năm cháo thập cẩm Quảng Châu quận 1
Ăn no quên lối về tại lễ hội ẩm thực đường phố Thái Lan
Vú heo Hai Cô Gái