Người Sài Gòn đội mưa mua da heo nướng trộn phá lấu tai heo giòn tan
 /// Tuyết Dương
Xe súp cua nấm da gà Q.6 bán 3 tiếng đã sạch nồi