Hai người Anh và nhân viên siêu thị nhiễm virus corona tại Đà Nẵng xuất viện
Ai cần xét nghiệm virus corona, nếu âm tính có phải không nhiễm bệnh?