Min khuấy động sân khấu 'Lễ hội sắc màu'
AMEE – Aiden ăn ý bất ngờ trong thử thách hiểu ý nhau
AMEE và cơ duyên trở thành nữ chính MV Hongkong1