Hàng không Mỹ lo an toàn, an ninh vì chính phủ đóng cửa, nhân viên không được trả lương
Sân golf Tân Sơn Nhất uy hiếp an toàn bay như thế nào?