Búp bê Merkel và Macron ra mắt tại Tokyo
Tấn công axit tại London khiến sáu người bị thương