Bị vây đánh, cầu thủ nhổ cột cờ làm giáo phòng thân