Học viên, nhân viên hậu đài ở sân khấu kịch không tin Anh Vũ qua đời
Diễn viên hài Anh Vũ đột ngột qua đời tại Mỹ