Tuyệt vời kỳ tích bơi 209 km của bệnh nhân ung thư