Lấy lại tự tin, ông Macron tiếp tục cải cách nước Pháp
Paris dọn dẹp sau bạo loạn, Tổng thống Macron đối thoại với Áo phản quang vàng