Thanh niên Hà Tĩnh giúp người dân bán bưởi chạy lũ
Cận cảnh đường dẫn lên cầu R Lây bị sạt lở mất phần móng