Xe tự lái Uber đâm chết người, tại sao lại là ở Arizona?