Ở Ý có môn thể thao vừa đá bóng vừa đánh nhau
Ẩu đả với chủ nhà, tên trộm điện thoại tử vong
Khiêu khích CĐV và cái kết đắng ngắt