Vụ thai nhi ngâm cồn: Tuyên phạt bị cáo 2 năm tù
Phim Bước nhảy hoàn vũ cắt bỏ toàn bộ cảnh có Minh Béo