Rừng hơn 20 năm tuổi chết vì quá già?
Xe phân bò làm sập cầu, hàng ngàn người khốn khổ