Du khách say mê với làn điệu quan họ Bắc Ninh
[FLYCAM] Ô nhiễm 'bủa vây' làng làm giấy Phong Khê ở Bắc Ninh