Bác sĩ mở xưởng sản xuất tay chân giả miễn phí tặng người khuyết tật
Trời nắng nóng, làm gì để bảo vệ sức khỏe?
Cậu học trò mù mơ thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ
Trái tim trên tường: Khi giới blouse trắng 'đi hát' giúp người nghèo
Bác sĩ sưu tầm hàng trăm cây đèn dầu
Cứu sống một bệnh nhân tim ngừng đập đã gần 1 giờ