Tin nhanh Quốc tế 12.2: Độc đáo lễ hội hóa trang tại Venice
Thủ đô Iraq rung chuyển vì đánh bom khủng bố