Binh lính Hàn - Triều bắt tay xây đường nối liền 2 miền
Triều Tiên, Hàn Quốc gỡ mìn dọc biên giới