Mâm bánh Huế 16 năm, mỗi ngày bán hàng trăm phần
Món bánh nậm của Á hậu 1, Hoa hậu Đại Dương 2014