Đoàn Văn Hậu qua đánh giá của truyền thông Hà Lan
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: "Lãnh đạo phải biết sợ dân không hài lòng"
Việt Nam vô địch, báo chí châu Âu khen ngợi Quang Hải, Văn Lâm