Gia đình Vũ Văn Thanh mổ heo chờ xem U.23 Việt Nam đá chung kết