Gomis ăn mừng kiểu "báo đen", cậu bé nhặt bóng sợ chạy "mất dép"