Chó chăn cừu làm ‘bảo mẫu’ cho báo đốm con thiếu mẹ
Bản tin Quốc tế 16.11: Đảng Cộng hòa kêu gọi đồng lòng giúp Tổng thống đắc cử