Di dời hàng chục hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở núi
Đại tang nơi xóm núi thanh bình sau trận lở đất kinh hoàng