Chung tay lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão
Bão lụt hoành hành ở Đức, 3 người thiệt mạng