Người trồng hoa ở Bến Tre nặng lòng chờ bão tan
Hàng ngàn hecta lúa bị đổ ngã la liệt do bão số 1
Kêu gọi tàu thuyền khẩn cấp vào bờ tránh bão số 1